Downloads

Schoolgids

Schoolgids Quintus
Overzicht

Jaarplanning 2023 - 2024

Jaarplanning 2023-2024 eerste fase
Jaarplanning 2023-2024 havo 4
Jaarplanning 2023-2024 havo 5
Jaarplanning 2023-2024 vwo 4
Jaarplanning 2023-2024 vwo 5
Jaarplanning 2023-2024 vwo 6
Vakantieplanning 2023-2024
Overzicht

Informatie Centraal examen 2024

Presentatie Examenvoorlichting 2024
Jaarplanning 2023-2024 havo 5
Jaarplanning 2023-2024 vwo 6
Examenreglement 2023-2024
Examenbrochure
Nieuwsbrief november 2023
Overzicht

Brochures

Locatiebrochure Quintus
Gymnasiumbrochure
Cultuurprofielschoolbrochure
Flyer welkom in de tweede fase
Flyer Talent Excellent
Overzicht

Documenten onderwijs

Leerlingenstatuut 2021 - 2023
Toetsreglement 2023-2024
Examenreglement 2023-2024
PTA havo 2023-2024
PTA vwo 2023-2024
Handboek tweede fase 2023-2024
Commissie Examen van Beroep 2023
Bevorderingsnormen 2023-2024
Lessentabel 2023-2024
Overzicht

Begeleiding

Schoolondersteuningsprofiel locatie quintus
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Samenstelling ondersteuningsteam
Flyer zorgadviesteam.pdf
Protocol dyslexie
Protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen
Anti-pest protocol
Overzicht

Absentie en leerplicht

Verzuimregels Quintus
Aanvraag buitengewoon verlof (niet) medische reden
Overzicht

Protocollen en reglementen

Ordereglement 2022-2023
Protocol gescheiden ouders
Veiligheidsplan 2021-2024
Reglement alcohol, roken en drugs
Overzicht

Excursies en reizen

Brochure meerdaagse excursies 2024-2025
Protocol excursies
Infoavond presentatie meerdaagse excursies 2024
Informatie excursie Parijs
Informatie outdoor excursie
Overzicht

Schoolkosten

Kostenoverzicht schooljaar 2023-2024
Flyer kindpakket
Overzicht

Overige

Klachtenregeling Dr. Nassau College
Klachtrecht
Klachtenfolder Quintus
Strategisch beleidsplan Dr. Nassau College
Somtoday handleiding voor ouders
Overzicht

Decanaat

Presentatie voorlichting studiekeuze vwo 6
Presentatie voorlichting studiekeuze havo 5
Presentatie Thema-avond ouderbetrokkenheid vwo 5 2023-2024
Nieuwsbrief havo 4
Nieuwsbrief havo 5
Nieuwsbrief vwo 4
Nieuwsbrief vwo 5
Nieuwsbrief vwo 6
Nieuwsbrief klas 1 en 2
Nieuwsbrief klas 3
Presentatie voorlichting studiekeuze Havo 3
Presentatie voorlichting studiekeuze Vwo 3
Overzicht

Presentaties schooljaar 2023-2024

HAVO 4
HAVO 5
VWO 4
Overzicht