Downloads

Schoolgids

Schoolgids Quintus
Overzicht

Jaarplanning 2023 - 2024

Jaarplanning 2023-2024 eerste fase
Jaarplanning 2023-2024 havo 4
Jaarplanning 2023-2024 havo 5
Jaarplanning 2023-2024 vwo 4
Jaarplanning 2023-2024 vwo 5
Jaarplanning 2023-2024 vwo 6
Overzicht

Informatie Centraal examen 2024

Jaarplanning 2023-2024 havo 5
Jaarplanning 2023-2024 vwo 6
Examenreglement 2023-2024
Overzicht

Brochures

Locatiebrochure Quintus
Gymnasiumbrochure
Cultuurprofielschoolbrochure
Brochure Technasium
Flyer welkom in de tweede fase
Flyer Talent Excellent
Overzicht

Documenten onderwijs

Leerlingenstatuut 2021 - 2023
Toetsreglement 2022-2023
Examenreglement 2023-2024
PTA havo 2023-2024
PTA vwo 2023-2024
Handboek tweede fase 2022-2023
Commissie Examen van Beroep 2023
Bevorderingsnormen 2022-2023
Lessentabel 2023-2024
Overzicht

Begeleiding

Schoolondersteuningsprofiel locatie quintus
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Samenstelling ondersteuningsteam
Flyer zorgadviesteam.pdf
Protocol dyslexie
Protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen
Flyer Mr. Chadd voor leerlingen
Flyer Mr. Chadd ouders
Overzicht

Absentie en leerplicht

Verzuimregels Quintus
Aanvraag buitengewoon verlof (niet) medische reden
Overzicht

Protocollen en reglementen

Ordereglement 2022-2023
Protocol gescheiden ouders
Veiligheidsplan 2021-2024
Reglement alcohol, roken en drugs
Overzicht

Excursies en reizen

Brochure meerdaagse excursies 2023-2024
Protocol excursies
Infoavond presentatie meerdaagse excursies 2023
Overzicht

Schoolkosten

Kostenoverzicht schooljaar 2023-2024
Flyer kindpakket
Overzicht

Overige

Klachtenregeling Dr. Nassau College
Klachtrecht
Klachtenfolder Quintus
Strategisch beleidsplan Dr. Nassau College
Somtoday handleiding voor ouders
Overzicht

Decanaat

Presentatie voorlichting studiekeuze vwo 6
Presentatie voorlichting studiekeuze havo 5
Presentatie Thema-avond ouderbetrokkenheid vwo 5 2022-2023
Nieuwsbrief havo 4
Nieuwsbrief havo 5
Nieuwsbrief vwo 4
Nieuwsbrief vwo 5
Nieuwsbrief vwo 6
Nieuwsbrief klas 1 en 2
Nieuwsbrief klas 3
Presentatie voorlichting studiekeuze Havo 3
Presentatie voorlichting studiekeuze Vwo 3
Overzicht

Start schooljaar 2023-2024

Informatie start 1e jaars cursusjaar 2023-2024
Informatie start schooljaar havo 1, 2 & 3
Informatie start schooljaar vwo 1, 2 & 3
Informatie start schooljaar havo 4
Informatie start schooljaar havo 5
Informatie start schooljaar vwo 4
Informatie start schooljaar vwo 5
Informatie start schooljaar vwo 6
Wenselijk aan te schaffen leermiddelen (klas 2 en hoger)
Klas 4 Grafische rekenmachine
Veelgestelde vragen devices
VWO 2 'Oog voor elkaar' - week 4 t/m 8 september
VWO 3 Introductiedagen - week 4 t/m 8 september
VWO 4 Introductieactiviteit Leekstermeer
VWO 5 Introductieactiviteit Leekstermeer
Overzicht