Downloads

Schoolgids

Schoolgids Quintus
Overzicht

Jaarplanning 2022 - 2023

Jaarplanning 2022-2023 eerste fase
Jaarplanning 2022-2023 havo 4
Jaarplanning 2022-2023 havo 5
Jaarplanning 2022-2023 vwo 4
Jaarplanning 2022-2023 vwo 5
Jaarplanning 2022-2023 vwo 6
Overzicht

Informatie Centraal examen 2023

Jaarplanning 2022-2023 havo 5
Jaarplanning 2022-2023 vwo 6
Examenreglement 2022-2023
Examenbrochure
Overzicht

Brochures

Locatiebrochure Quintus
Gymnasiumbrochure
Cultuurprofielschoolbrochure
Brochure Technasium
Flyer welkom in de tweede fase
Overzicht

Documenten onderwijs

Leerlingenstatuut 2021 - 2023
Toetsreglement 2022-2023
Examenreglement 2022-2023
PTA havo 2022-2023
PTA vwo 2022-2023
Handboek tweede fase 2022-2023
Commissie Examen van Beroep 2023
Bevorderingsnormen 2022-2023
Lessentabel 2023-2024
Overzicht

Begeleiding

Schoolondersteuningsprofiel locatie quintus
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Samenstelling ondersteuningsteam
Flyer zorgadviesteam.pdf
Protocol dyslexie
Protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen
Flyer Mr. Chadd voor leerlingen
Flyer Mr. Chadd ouders
Overzicht

Absentie en leerplicht

Verzuimregels Quintus
Verlof medische reden
Verlof niet medische reden
Melding na ziekte
Overzicht

Protocollen en reglementen

Ordereglement 2022-2023
Protocol gescheiden ouders
Reglement leerlingenkastjes
Veiligheidsplan 2021-2024
Reglement alcohol, roken en drugs
Overzicht

Excursies en reizen

Brochure meerdaagse excursies 2023-2024
Protocol excursies
Infoavond presentatie meerdaagse excursies 2023
Overzicht

Schoolkosten

Kostenoverzicht schooljaar 2022-2023
Flyer kindpakket
Overzicht

Overige

Klachtenregeling Dr. Nassau College
Klachtrecht
Klachtenfolder Quintus
Strategisch beleidsplan Dr. Nassau College
Somtoday handleiding voor ouders
Overzicht

Decanaat

Presentatie voorlichting studiekeuze vwo 6
Presentatie voorlichting studiekeuze havo 5
Presentatie Thema-avond ouderbetrokkenheid vwo 5 2022-2023
Nieuwsbrief havo 4
Nieuwsbrief havo 5
Nieuwsbrief vwo 4
Nieuwsbrief vwo 5
Nieuwsbrief vwo 6
Nieuwsbrief klas 1 en 2
Nieuwsbrief klas 3
Presentatie voorlichting studiekeuze Havo 3
Presentatie voorlichting studiekeuze Vwo 3
Overzicht

Start schooljaar 2023-2024

Grafische rekenmachine voor leerlingen die volgend jaar in klas 4 zitten
Veel gestelde vragen devices
Overzicht