Cambridge Engels

Cambridge Engels

Voor toekomstige studies en beroepen wordt het beheersen van een moderne vreemde taal steeds belangrijker. Daarom bieden wij een versterkt talenprogramma aan met Cambridge English.  Met dit programma  kan je een internationaal erkend certificaat behalen. De lessen worden gegeven volgens het principe ‘doeltaal = voertaal’; de beste voorbereiding op het  extra diploma dat een leven lang geldig is.

Ook kan je als extra vak Spaans kiezen.  Deze taal wordt door bijna 500 miljoen mensen wereldwijd gesproken. 


A Cambridge Qualification Can Get You Further! 

In het 21e-eeuwse dagelijks leven is de Engelse taal overal. Ook als je  niet de ambitie hebt  om naar het buitenland te gaan voor studie of werk, is kennis van de Engelse taal onontbeerlijk geworden. Veel studies en studieboeken zijn inmiddels Engelstalig en in nagenoeg elk toekomstig werkveld zal beheersing van het Engels vereist zijn. Engels is dé taal die je zult gebruiken bij het aangaan van waardevolle internationale uitdagingen en ervaringen. Daarnaast stimuleert goede beheersing van het Engels leerlingen om de Nederlandse taal- en cultuur in een breder, internationaal perspectief te leren bekijken en zich te ontwikkelen tot kritische wereldburgers.

Om het belang van de Engelse taal extra te onderstrepen biedt  het Dr. Nassau College  de mogelijkheid aanvullende lessen Cambridge English  te volgen naast het reguliere Engels programma (waarin ook regelmatig aandacht is voor de vereisten van de Cambridge examens). Leerlingen van HAVO en VWO die meer dan gemiddeld goed zijn en/óf belangstelling hebben in Engels kunnen deelnemen aan deze lessen. Er zijn geen instapeisen om deel te kunnen nemen. Wel wordt een actieve en enthousiaste houding verwacht.

De lessen bereiden voor om uiteindelijk in klas 4/5/6 examen te doen. Als een leerling slaagt voor het CAE examen ontvangt hij/zij een Certificate in Advanced English (CAE).  Dit certificaat wordt wereldwijd erkend in de handel, industrie en bij vele (beroeps-) opleidingen. Wij raden  deelname aan het CAE examen aan, maar voor leerlingen voor wie een nóg hoger niveau haalbaar is, is het eventueel ook mogelijk om zich in te schrijven voor het Certificate in Proficiency in English (CPE).  Dit examen wordt op vergelijkbare wijze door de British Council afgenomen.


Programma Cambridge English

Er kan door leerlingen deelgenomen worden aan Cambridge English lessen, geroosterd als regulier lesuur, in drie groepen:


The Exam Group: 

 • Doelgroep: leerlingen uit klas 4 t/m 6 die binnen een jaar examen willen doen om het Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) of in enkele gevallen zelfs het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) te behalen.
 • Maximaal 32 leerlingen. Leerlingen die in eerdere jaren al deelgenomen hebben aan Cambridgelessen hebben voorrang gekregen bij de inschrijving. Instappen tijdens het jaar is mogelijk als er plek is (bijvoorbeeld nadat de december examens zijn geweest) of een leerling doorschuift vanuit de General Group.
 • De lessen zijn gericht op CAE examentraining waarbij gebruik wordt gemaakt van oude examens en oefentoetsen van The British Council. CPE leerlingen worden individueel ondersteund.
 • Alle lessen zijn volledig Engelstalig. Het examenonderdeel ‘speaking’ komt elke les aan bod, steeds gecombineerd met een van de andere examenonderdelen: ‘Reading’, ‘Use of English’, ‘Listening’ of ‘Writing’.
 • Leerlingen waarvoor de Cambridgeles samenvalt met een andere les krijgen – op voorwaarde dat de leerling voldoende blijft staan voor het te missen vak – toestemming om de Cambridgeles te volgen.
 • Grote mate van zelfstandigheid, motivatie en plezier in extra Engels op hoog niveau is vereist.
 • Leerlingen kunnen in december of juni examen doen in Groningen, Zwolle of Leeuwarden. Het examen kost 2 dagen: een dag voor het geschreven deel en een dagdeel voor het mondelinge examen. Het examen kost ongeveer 320 euro. De aanmelding voor de examens geschiedt centraal via school. School schiet het bedrag dat aan The British Council betaald moet worden voor en stuurt vervolgens een rekening naar de ouders. De voorbereidingslessen zijn gratis.


The General Group:

 • Doelgroep: leerlingen uit klas 2 t/m 4 die nog niet binnen een jaar examen gaan doen.
 • 1 les per week. 
 • Maximaal 32 leerlingen. Leerlingen die in eerdere jaren al deelgenomen hebben aan Cambridgelessen hebben voorrang gekregen bij de inschrijving. Instappen tijdens het jaar is mogelijk als er plek is.
 • In de lessen wordt gewerkt met zowel eigen materiaal als materiaal van the British Council gericht op voorbereiden op het CAE examen.
 • Leerlingen waarvoor de Cambridgeles samenvalt met een andere les krijgen – op voorwaarde dat de leerling voldoende blijft staan voor het te missen vak – toestemming om de Cambridgeles te volgen.


The Introduction Group:

 • Doelgroep: leerlingen uit klas 1 en 2 die extra uitgedaagd willen worden voor Engels,  of die Engels gewoon heel erg leuk vinden. 
 • 1 wekelijks lesuur vanaf periode 3 (begin februari). Er is doorgaans geen overlap met andere lesuren en de les kan dus naast – en niet in plaats van – het reguliere programma erbij gedaan worden.
 • De lessen zijn volledig Engelstalig (fouten maken mag!).
 • Er wordt gewerkt met zowel eigen materiaal als materiaal van The British Council gericht op het FCE examen (First Certificate of English), een examen dat een niveautje onder het CAE zit. Omdat dat dit examen wel exact dezelfde opzet heeft als het CAE is het erg geschikt om de leerlingen vast kennis te laten maken met de manier van toetsen van The British Council.


Voor vragen over Cambridge English op Quintus kun je  contact opnemen met mw. D. Berends: bdo@dr.nassaucollege.nl


Zie ook:   


Flyer:

images/site/Quintus/bijlagen/flyercambridgequintus.pdf