Missie en visie

Oog voor elkaar!

Misschien heb je het al zien staan. Ons motto: Oog voor elkaar! Dit betekent dat wij oog hebben voor jouw schoolloopbaan, voor jouw talent en voor jouw toekomst. Samen met jou en je ouders willen wij ervoor zorgen dat jij de beste keuzes kunt maken voor jouw toekomst.


Oog voor jouw schoolloopbaan

Het gaat erom dat jij je bij ons op school prettig voelt en dat jij goed onderwijs krijgt. Als onderwijs aantrekkelijk en uitdagend is, kun je beter leren. Daarom organiseren we door het jaar heen ook allerlei activiteiten naast de gewone lessen. Omdat het belangrijk is dat je het fijn hebt op school, worden jij en je klas begeleid door een vaste mentor.


Oog voor jouw talent

Ieder mens heeft talenten. We wisselen verschillende werkvormen af, zodat jij zelf kunt ontdekken wat jij leuk vindt en waar je goed in bent. Dat is waar ons onderwijs om draait: de ontwikkeling van jouw talenten. Ligt je talent of interesse op het technische of bètagebied? Of bij de sport? Misschien heb je juist meer met cultuur, politiek of ondernemen, of wil je nog beter worden in je talen? Hoe dan ook: je krijgt in en buiten de lessen alle kans om jouw talenten te ontplooien en te tonen.


Oog voor de toekomst

Door keuzes te maken en gebruik te maken van je talent, werk je aan je toekomst. Je mentor, je docenten en de decanen ondersteunen je bij het nemen van belangrijke beslissingen. Ook organiseren wij steeds meer activiteiten met instellingen en organisaties buiten de school om je te laten zien wat je allemaal met je talent en kennis kunt doen in de toekomst.


Oog voor de wereld

Wij vinden het heel belangrijk dat jij zowel in als buiten de school leert. Daarom organiseren wij buiten de lessen ook activiteiten die te maken hebben met het thema Burgerschap. Je leert basiskennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om een actievere rol te kunnen spelen in de samenleving.