Aanmelding, toetsing en plaatsing

Als je je wilt aanmelden voor onze school, kun je je via deze link aanmelden op de locaties Quintus, Penta, Aa en Hunze en Norg. Wil je je aanmelden voor de locatie in Beilen of meld je je liever aan op papier? Vraag dan bij jouw basisschool een aanmeldingsformulier op.


Wil je je aanmelden voor het nieuwkomersonderwijs op de ISK, kijk dan hier voor meer informatie.


Als jouw aanmelding bij ons is binnengekomen ontvang je eerst een ontvangstbevestiging van ons. Als jouw aanmelding helemaal is verwerkt krijg je een bericht waarin staat op welke school van het Dr. Nassau College je bent ingeschreven. Bij de plaatsing van nieuwe leerlingen wordt gekeken naar:


  1. de wens van jou en je ouders;
  2. het advies van jouw basisschool;
  3. het dossier van de basisschool: onderwijskundig rapport, volgsysteem en CITO-rapporten.


Indien deze drie zaken met elkaar in overeenstemming zijn, word je in de gekozen niveauklas geplaatst. Is dat niet het geval, dan gaan we in overleg. In bijzondere gevallen zullen we adviseren om aanvullend onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Uiteindelijk neemt de locatiedirectie een beslissing.


Als jij in een hoger leerjaar instroomt, meld je je aan bij de locatie van jouw keuze. In dat geval kun je een aanmeldingsformulier opvragen bij de school van jouw keuze. Plaatsing gebeurt in overleg met de vorige school en eventueel de decaan.