Missie en visie

Het Dr. Nassau College verzorgt in Noord- en Midden-Drenthe het openbaar voortgezet onderwijs. Dit doen wij al jaren met succes. Leerlingen en ouders voelen zich thuis op onze scholen. En onze medewerkers werken op inspirerende en deskundige wijze aan de doelstellingen binnen ons onderwijs.


Missie Dr. Nassau College

Onze missie is vastgelegd in de statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe en luidt:

"Het in stand houden in de gemeente Assen en de regio (gemeente Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Noordenveld) van zo breed mogelijk openbaar voortgezet onderwijs overeenkomstig artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Dit onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden."


Visie Dr. Nassau College

 “Wij zijn het Dr. Nassau College,
een unieke scholengemeenschap.
Waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
Waarin wij verschillen benaderen vanuit
dat wat ons bindt: onze leerlingen. Zij zijn onze
drijfveer en onze passie. En zij rekenen op ons.
En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen.
Om ze voor te bereiden op hun toekomst.
Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder, want
in onze gezonde school vormen wij een sociale gemeenschap
waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen."