Ziek-en herstelmelding

Ziek

Als je ziek bent, meldt één van je  ouders/verzorgers dit vanaf 7.50  uur bij de meldkamer. Dit kan bij voorkeur digitaal via SOMToday. 

  • Kies hiervoor tabblad   'Afwezigheid'  of via de   SOMToday app voor ouders/verzorgers.
  • In de app kiest u de knop 'Absent melden'. 
  • Ziekmelden kan ook telefonisch via 0592-333135 of 
  • per e-mail :   meldkamerq@dr.nassaucollege.nl


Ziek naar huis

Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, melden zich af bij de meldkamer. Hier wordt contact met ouders/verzorgers opgenomen om aan te geven dat de leerling ziek is en graag naar huis wil. Eenmaal thuis, belt één van de ouders/verzorgers naar school zodat men op school weet dat de leerling goed is aangekomen. 


Krijgen wij niet op tijd een bericht van ouders/verzorgers, dan komt de leerling  ongeoorloofd afwezig te staan.  Is de leerling langer dan één dag ziek dan dient de leerling beter gemeld te worden door één van de ouders/verzorgers. 


Aanvraag verlof

Wij gebruiken hiervoor een verlofformulier:

  • formulier verlof (niet) medische reden *

* Alleen met toestemming van de coördinator leerlingenzaken mag  een toets gemist worden als gevolg van verlof. Er mogen geen toetsen gemist worden door controle-afspraken bij tandarts, orthodontist enz. 


Dit formulier  staat op de download pagina onder het kopje absentie en leerplicht. 

Absentie en leerplicht (nassaucollege.nl)