De gezonde school

de gezonde school

De slogan van Quintus is “Oog voor elkaar”. Dat betekent dat leerlingen, medewerkers en ouders  een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat de leerling zich kan ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving.  Wij kunnen zorgen voor een veilige omgeving en ons streven is  dat de leerlingen het belang inzien van een gezonde leefstijl. Gezonde leerlingen zitten lekker in hun vel  en presteren beter.


Voeding

We vinden  het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in onze schoolkantine en in onze automaten  gezond is en voldoen aan de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. In de kantine en in de automaten wordt de betere keuze op de meest opvallende plek aangeboden. We stimuleren het drinken van water. In de kantine is water verkrijgbaar en op verschillende plekken in school zijn hygiënische watertappunten. In verschillende leerjaren is er tijdens de lessen aandacht voor gezonde voeding.

Onze ambitie is om jaarlijks de gouden kantine  schaal te behalen door het aanbod uit tenminste 80% uit betere keuzes te laten bestaan. Fruit zal dagelijks aanwezig zijn en de uitstraling van de kantine en de automaten moet de leerlingen stimuleren om een betere keuze te maken.


Met onze cateraar is afgesproken dat minstens eens per jaar het aanbod in de kantine in kaart wordt gebracht met de kantinescan van het Voedingscentrum. De cateraar heeft regelmatig overleg met de schoolleiding over het aanbod.


Gezond bewegen

Wij besteden veel aandacht aan bewegen en sport. Zo kunnen leerlingen kiezen voor de talentrichting sport  en leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd aan bewegingsactiviteiten deel te nemen. Leerlingen kunnen deelnemen aan schooltoernooien en aan Olympic Moves.


Roken, alcohol en drugs preventie

We zijn een rookvrije school. Op het terrein en in de nabije omgeving van Quintus mag niet worden gerookt. In de verschillende leerjaren wordt aandacht besteed  aan de gevolgen van roken, alcohol en drugs. Gastdocenten geven voorlichting over deze onderwerpen.


Sociale veiligheid

Ook besteden wij veel aandacht aan het welbevinden en sociale veiligheid van de leerlingen. Zo bieden wij sociale vaardigheidstraining, faalangstreductietraining en ondersteuning bij rouwverwerking aan. In de mentorlessen is aandacht voor het groepsproces en het welbevinden van de leerlingen. Leerlingen worden zo nodig aangesproken op ongewenst gedrag.


https://www.gezondeschool.nl/