Wat is GO?

Wij geloven dat onze leerlingen uniek zijn en daarom hebben wij ons onderwijs afgestemd op hun persoonlijke leerbehoeften. Omdat iedereen zich op een eigen manier ontwikkelt, kunnen leerlingen bij ons gepersonaliseerd leren. Geïnspireerd door het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan bieden we leerlingen de kans hun eigen leerroute te bepalen. Dit betekent dat ze uitgedaagd en gestimuleerd worden bij vakken waar ze goed in zijn. Als het nodig is om aan bepaalde vakken meer aandacht te besteden, krijgen leerlingen hiervoor extra begeleiding en tijd.


Eigenaarschap

Om meer eigenaarschap van het onderwijs leerproces te creëren bij de leerling, hanteren we doelgericht onderwijs. Ook bieden wij de leerlingen de volgende ‘regelruimte’ aan:


• Tempo (een leerling moet kunnen versnellen)
• Niveau (een leerling kan een vak/vakken/hoofdstukken op een hoger niveau volgen)
• Tijd (een leerling kan meer of minder tijd per vak besteden)


De regelruimte biedt de mogelijkheid voor de leerling om controle te kunnen uitoefenen over het eigen leerproces en de persoonlijke ontwikkeling.


Coaching en persoonlijke ontwikkeling

Bij ons op school krijgen leerlingen een persoonlijke coach. Met hem/haar hebben leerlingen wekelijks een persoonlijk coachgesprek om de voortgang te bespreken, nieuwe leer- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen te stellen en de leerroute te bepalen die aansluit bij deze doelen. Leerlingen krijgen de tijd en ruimte om activiteiten te volgen, waarvoor ze belangstelling hebben. Wij bieden bijvoorbeeld het vak R&D aan. Leerlingen worden hierin begeleid, zodat ze hun talenten goed kunnen ontwikkelen. 


Binnen het gepersonaliseerd onderwijs op het Dr. Nassau College staat de leerling centraal. We gaan van taakgericht onderwijs naar doelgericht onderwijs. Dit houdt in dat leerlingen meer 'in control' komen van hun eigen leerproces. Samen met de coach wordt de leerroute bepaald. Het instroomadvies van de basisschool is het basisniveau. Alles is erop gericht om dit niveau te behalen en als het mogelijk is enkele vakken op een hoger niveau af te sluiten. 


De 21e eeuwse vaardigheden

In onze veranderende wereld hebben leerlingen ook extra vaardigheden nodig naast kennis en kunde. Op het Dr. Nassau College ontwikkelen ze sociale, culturele vaardigheden en vaardigheden als digitale geletterdheid, creativiteit, plannen en organiseren, reflecteren, zelfontwikkeling en samenwerken. Deze vaardigheden zijn terug te vinden in het onderwijsmodel en worden besproken tijdens de coachgesprekken. 


Talentbegeleiding

Iedereen is ergens echt goed in, iedereen heeft wel een talent. De één is goed in sport, de ander is sociaal vaardig of heeft bijvoorbeeld interesse in andere culturen. Onze school zet samen met de talentcoaches in op het herkennen, erkennen en stimuleren van hun talent.


Zijn, kunnen, weten en willen

Deze vier werkwoorden geven het belang van goede coaching weer. Leren vanuit persoonlijke doelen kan alleen met goede coaching. Leerlingen hebben wekelijks een gesprek van 15 minuten met hun coach. De coaching richt zich op resultaat met betrekking tot de leerdoelen en de persoonlijke ontwikkelingsdoelen die de leerling samen met de coach heeft geformuleerd. De weg van coaching gaat via 'zijn' (waar sta ik nu) naar 'willen' (waar wil ik heen?) via 'kunnen' en 'weten' (hoe kom ik daar en welke leerstrategieën ga ik gebruiken?).


Rooster

Het rooster maakt het voor de leerling mogelijk om persoonlijke doelen te realiseren. We starten elke dag met een gezamenlijke bijeenkomst (basegroup). Naast de normale lessen bieden wij leeractiviteiten aan die aansluiten bij verschillende leerstrategieën. Zodoende kan de leerlingonderwijs volgen dat bij hem of haar past. 


Structuur

Elke dag verloopt volgens een bepaalde structuur. Doordat er elke dag gezamenlijk gestart wordt in een basegroup en de leerling op een vast moment in de week de doelen bespreekt met de coach, weet de leerling wat er wanneer van hem of haar verwacht wordt. 


Logboek

Elke leerling ontvangt een logboek. Dit logboek is een houvast gedurende het schooljaar. Het is daarbij de manier om goed overzicht te krijgen van het eigen leerproces en de leerdoelen. Ook al raken leerlingen steeds meer gewend aan digitale leermiddelen, een papieren versie om mee te nemen blijft fijn. 


Portal

Het Learning Portal is één van de bouwstenen van gepersonaliseerd leren. Het is een leerbron en voorziet in de benodigde leermiddelen en kennis om persoonlijke leerdoelen te bereiken. Elk vak wordt digitaal aangeboden in het Learning Portal van Kunskapskolan. Het portal is 24/7 beschikbaar voor de leerling en de ouders en is webbased. Leerlingen vinden hierop het hele lesprogramma. Het portal is een belangrijk instrument in gepersonaliseerd leren, omdat het voorziet in een enorme verscheidenheid in keuzes. Tevens dient het portal als leerlingvolgsysteem. Leerlingen en ouders kunnen hierin alle informatie over het leerproces vinden: onder andere de persoonlijke doelen, strategieën en voortgang.