Ouderpanel

Op locatie Norg hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de schoolcarrière van hun kind(eren). Wij willen het onderwijs, de zorg, de kwaliteit en de communicatie- en informatievoorziening helder en transparant houden en daar waar nodig verbeteren. Wij vinden het belangrijk om dit te doen in samenspraak met de ouders/verzorgers.


Tijdens het ouderpanel denken ouders/verzorgers mee vanuit hun eigen ruime ervaring en kennis om zo als ouder/verzorger en eventueel vanuit hun beroep mee te praten over verschillende onderwerpen.  Wij hopen op deze manier vernieuwende gezichtspunten vanuit andere invalshoeken te krijgen.