Missie en visie

Onze visie op onderwijs

Het Dr. Nassau College is een netwerk van scholen met een gedeelde visie:


Visie van het Dr. Nassau College

Wij zijn het Dr. Nassau College, een unieke scholengemeenschap. Waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Zij zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En Wij? Wij zijn er voor onze leerlingen. Om ze voor te bereiden op hun toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want, in onze gezonde school vormen wij een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.


Daarnaast hanteert de locatie Norg de volgende missie en visie:


Missie van de locatie Norg

“Wij geloven dat we onderwijs kunnen perfectioneren!”


Visie van de locatie Norg

Met een team van professionals willen wij door uitdaging, talentontwikkeling en vernieuwing een klimaat creëren waarin de leerling met een glimlach zijn of haar maximale potentieel kan halen op het gebied van leren en welzijn.


Als school willen wij beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Deze verschillen hebben betrekking op niveau, leerstijl, interesse, tempo, meervoudige intelligenties, voorkennis en zorgbehoefte. Het is onze overtuiging dat gepersonaliseerd onderwijs leidt tot meer talentontwikkeling en betere leerresultaten. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn wij met klas 1 gestart met gepersonaliseerd onderwijs. Inmiddels zijn wij partner geworden van Kunskapsskolan.


Wij hanteren de volgende definitie van gepersonaliseerd leren:

Gepersonaliseerd leren is het op elkaar afstemmen van de leeromgeving, het curriculum, de didactiek en pedagogiek om tegemoet te komen aan de verschillende leerbehoeften en ambities van leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierbij sturen de leerlingen het eigen leerproces aan door het maken van eigen keuzes met betrekking tot het leren; de docent heeft een coachende rol ter ondersteuning van de leerling.


Elk kind is uniek en heeft een eigen leerstijl. We vinden dat we daarmee rekening moeten houden in de inrichting van ons onderwijs en in de keuze van onze werkvormen. We gaan ‘van confectie naar maatwerk’ en organiseren onderwijs en begeleiding op een wijze die minder tijd- en plaatsgebonden is dan nu het geval is.