Waarden

Kunskapsskolan is een Zweeds onderwijsconcept. Het betekent ‘kennisschool’. Centraal staat dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen op school door te leren op eigen tempo en op zijn of haar eigen manier. Gepersonaliseerd onderwijs is gebaseerd op de vier waarden van Kunskapsskolan.


1. Iedereen is anders en iedereen leert anders

Iedere leerling heeft zijn of haar eigen ambities en eigen manier van leren. Het is als school onze taak om de leerling hierin tegemoet te komen. Iedere leerling heeft namelijk recht op een persoonlijke uitdaging, ongeacht zijn of haar capaciteiten.


2. Grenzen worden verlegd met uitdagende doelen en duidelijke criteria

Als school zorgen we ervoor dat iedere leerling zijn of haar grenzen kan verleggen en meer kan bereiken dan ooit gedacht. Dit doet hij of zij door hard te werken, met behulp van zijn doorzettingsvermogen en ambitie en met ondersteuning van toegewijde en competente docenten. Mogelijkheden en criteria, hard werken, plezier, eigenaarschap en sturing; ze gaan bij Kunskapsskolan hand in hand.


3. Bildung: iedereen leert voor het leven

We bereiden leerlingen voor op het leven in een wereld die voortdurend in ontwikkeling is. De maatschappij vraagt om flexibele mensen die in staat zijn zich aan te passen aan een onvoorspelbare arbeidsmarkt, met altijd veranderende uitdagingen en lastige keuzes. Kunskapsskolan bereidt leerlingen voor op een leven lang leren, met aandacht voor de competenties die hiervoor nodig zijn. Op onze school leren we leerlingen daarom patronen herkennen, gebeurtenissen begrijpen en interpreteren, keuzes maken en beslissingen nemen.


4. Iedereen heeft de regie over zijn eigen leven

Jij hebt de regie over je eigen leven. Bij Kunskapsskolan worden leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Hierin worden ze door hun eigen coach begeleid. Iedere leerling krijgt de kans zich te ontwikkelen, op basis van zelfdiscipline, zelfkennis, hun verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen in zijn of haar mogelijkheden en talenten. Leerlingen krijgen daarom altijd de verantwoordelijkheid die ze aankunnen: ‘Life is what I make of it’.