Onderwijsaanbod

Op onze school in Norg kun je vier opleidingen volgen: kb+, mavo,  havo en atheneum. Als je kiest voor mavo of mavo+, doe je in Norg examen. Voor havo en atheneum geldt dat je na het derde leerjaar doorgaat naar locatie Quintus in Assen. Wil je naar het gymnasium? Dan ga je vanaf klas 1 naar Quintus.


Onderwijsaanbod

Leerjaar 1

Atheneum

Havo

Mavo


KB/Mavo (KB+)


Leerjaar 2

Atheneum

Havo

Mavo


KB/Mavo (KB+)


Leerjaar 3

Atheneum

Havo

Mavo
Leerjaar 4

Atheneum op GO Quintus

Havo op GO Quintus

Mavo
Leerjaar 5

Atheneum op GO Quintus

Havo op GO Quintus

Leerjaar 6

Atheneum op GO Quintus

Havo en atheneum

Na de havo kun je kiezen voor het hbo of het atheneum. Na het atheneum kun je verder met een studie aan een universiteit. Op onze locatie volg je alleen de eerste fase (klas 1 tot en met klas 3). In de tweede fase kies je een profiel. Hiermee specialiseer je je in een bepaalde richting. Op het Dr. Nassau College kun je kiezen voor de volgende profielen:
• Natuur & Techniek
• Natuur & Gezondheid
• Economie & Maatschappij
• Cultuur & Maatschappij


Mavo+
Als je na de mavo graag wilt doorstromen naar de havo, is mavo+ iets voor jou. In klas 1 van mavo+ werk je op havo niveau en krijg je les uit havo boeken. Je krijgt cijfers op havo en mavo niveau. Tijdens het eerste leerjaar kun je opstromen naar havo. Blijk je een hele goede mavo leerling te zijn dan krijg je in de tweede, derde en vierde klas extra verbredings- of verdiepingsstof aangeboden. Op deze manier bereiden we jou goed voor op de havo.


Mavo
Na de mavo kun je verder met een studie aan een mbo. Vanaf klas 3 start je met het examenprogramma. Dit programma volg je binnen een sector. In Norg kun je kiezen uit de sectoren Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw en Techniek. Vanaf de eerste klas word je heel goed op deze keuze voorbereid.


Kb+
Indien je het advies kader/mavo    hebt gekregen van de basisschool en je hebt de ambitie om mavo te gaan doen, dan kun je bij ons starten in de mavo klas.


LeerlingbegeleidingWat

Voor wie

Door wie

Inhoud

Steunlessen

Leerllingen die hiervoor aangemeld worden

Vakdocenten

Wegwerken van leerachterstanden op het gebied van de vakken

Loopbaanoriëntatie

Alle leerlingen

Decaan

Begeleiding bij gerichte vragen rond vakkenpakket en vervolgopleiding

Dyslexie

Leerlingen met een indicatie dyslexie

Ondersteuningsteam en docenten

Faciliteitenkaart en handelingsplannen

Dyslexie

Leerlingen met vermoeden van dyslexie

Orthopedagoog

Faciliteitenkaart

Diagnostiek leerproblemen

Leerlingen die nader onderzoek nodig hebben

Orthopedagoog

Nader onderzoek bij leerproblemenLeerlingen verschillen en daar houden we rekening mee. Soms hebben leerlingen behoefte aan extra ondersteuning bij bepaalde vakken. Sociaal emotionele problemen, zoals faalangst, vergen soms extra tijd en aandacht, maar ook voor leerlingen die aan topsport doen hebben we een regeling. Het Dr. Nassau College heeft een uitgebreid begeleidingssysteem. Tijdens een les, uit een onderzoek of uit een toets kan blijken dat je een gat hebt in je kennis op een bepaald gebied. Als een docent dit merkt, bespreekt hij dit met jou en je ouders en meldt jou dan aan voor steunlessen. Meestal zijn vijf of zes steunlessen voldoende om de achterstanden weg te werken. Er kan ook sprake zijn van andere leerproblemen. Je kunt hierbij denken aan dyslexie of rekenproblemen ontstaan door dyscalculie. Als dat in jouw geval speelt, kijkt de remedial teacher samen met jou en jouw ouders naar hoe docenten en klasgenoten het beste rekening met je kunnen houden. Zo zorgen we ervoor dat jij zo zelfstandig mogelijk en met goede cijfers je diploma kunt halen.