Meerbegaafdheid

Op het Dr. Nassau College Norg hebben we oog voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Onze experts en het personeel hebben kennis en ervaring in het (h)erkennen van meer- en hoogbegaafde leerlingen.


Ons doel is om de meer- en hoogbegaafde leerlingen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen zodat er snel gekeken kan worden naar de behoefte van de leerlingen. Naast het coachen van de leerlingen en het personeel zijn er onder begeleiding van de HB-experts ontmoetingen tussen meer- en hoogbegaafde leerlingen om van en met elkaar te leren.