Future Skills

Op onze school werken we met de leerlingen samen om zowel kennis op te doen als vaardigheden (skills) te ontwikkelen.

​Vaardigheden die voor onze leerlingen van groot belang zijn voor het succes in hun loopbaan, de maatschappij en voor hun welbevinden. Onze samenleving heeft in toenemende mate, op zowel maatschappelijk als beleidsmatig niveau, aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden. De veranderende arbeidsmarkt, met name als gevolg van technologische ontwikkelingen, vraagt om meer en een andere soort vaardigheden.


Een team van wetenschappers in Zweden en Nederland heeft zich gebogen over de vraag welke vaardigheden het meest bruikbaar zullen zijn in de toekomst van onze leerlingen. Deze noemen we de Future Skills. Het gaat om leren leren (reflectie, strategie, zelfbewustzijn), samenwerken (communicatie, teamwork, management), wereldburgerschap (openheid, verandering van perspectief, duurzaamheid), ondernemend zijn (planning, implementatie, verantwoordelijkheid), innoveren  en onderzoeken (nieuwsgierigheid, creativiteit, oplossingsgerichtheid) en digitaal handelen (digitale kennis, digitaal gebruik, bronkritisch).Het ontwikkelen van deze vaardigheden zetten we bewust in tijdens de contactmomenten met leerlingen. Dus zowel tijdens de coachgesprekken als tijdens basegroup en leeractiviteiten. In elke loop van 10 weken staat een Future Skill centraal.


Op onze partnerscholen in Zweden wordt ook gewerkt met de Future Skills. Zij hebben een   filmpje    gemaakt over dit onderwerp.