Executieve functies

Wij vinden dat onderwijs moet aansluiten bij de leerbehoeften van de individuele leerling. Omdat het Dr. Nassau College in Norg   gepersonaliseerd onderwijs aanbiedt, is het des te belangrijker aansluiting te vinden bij deze leerbehoeften.


Zelfregulerende vaardigheden

In de praktijk blijkt een deel van de leerlingen moeite te hebben met vaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn op school. Met name in het gepersonaliseerd onderwijs  wordt een groot beroep gedaan op eigenaarschap en zelfstandigheid. Een leerling heeft hiervoor zelfregulerende vaardigheden nodig. Deze vaardigheden hangen nauw samen met executieve functies, mechanismen in de hersenen die het gedrag sturen. Bij een deel van de leerlingenpopulatie zijn deze functies minder ontwikkeld. Onderzoek heeft uitgewezen dat het met name de functies volgehouden aandacht, taakinitiatie en emotieregulatie betreft.


Onderzoek

Het Dr. Nassau College in  Norg zet jaarlijks een onderzoek uit om erachter te komen welke leerlingen problemen hebben met executieve functies. Op basis van deze uitkomsten en gesprekken is het mogelijk voor een leerling een training te volgen. Uit veel studies blijkt dat deze functies te verbeteren zijn door training. Er is daarom een drietal trainingen ontwikkeld. De verwachting is dat er, indien onderzoek dat uitwijst, andere trainingen op het gebied van executieve functies volgen.


Trainingen

In schooljaar 2022-2023  worden er op verschillende momenten in het jaar drie trainingen aangeboden:


Emotieregulatie:    In deze training staat omgaan met stress centraal. Leerlingen leren te ontspannen, gevoelens te (h)erkennen en te begrijpen om deze gevoelens uiteindelijk te kunnen beïnvloeden en veranderen. Deze training is gebaseerd op de Eureka-methode, een goed geëvalueerde emotie-regulatietraining gebaseerd op tal van wetenschappelijke in zichten. Het Dr. Nassau College Norg    heeft de beschikking over twee hiervoor opgeleide trainers.


Taakinitiatie:    Om adequaat met een schooltaak te kunnen starten en deze te volbrengen, is het nodig te weten wat er gedaan moet worden en hoe dat aangepakt wordt. Leerlingen leren door middel van een stappenplan hoe ze verschillende taken moeten aanpakken en volbrengen. Daarnaast is er veel aandacht voor reflectie.


Volgehouden aandacht:   Om een schooltaak te kunnen volbrengen is het belangrijk de aandacht bij de te maken taak te houden. Wij hebben gemerkt dat sommige leerlingen dit moeilijk vinden. Wij willen leerlingen die hierin problemen ondervinden oefeningen laten doen die leiden tot een langere volgehouden aandacht. We gebruiken hiervoor technieken die de focus op taken verbeteren.