Wie is wie

Dhr. O. Folkeringa

Dhr. P. de Bie   | Afdelingsleider Vakcollege  E&O en    Z&W | klas 2, 3 en 4
Mw. B. de Jong    |   Afdelingsleider Vakcollege  BWI, PIE  en HBR | klas 2, 3 en 4
Dhr. M. Marring    |   Afdelingsleider mavo klas 2, 3 en 4
Dhr. P. Oostra                           |   Afdelingsleider leerjaar  1


Mevr. S. Francois    |   Coördinator leerlingenzaken Vakcollege klas 2, 3 en 4

Dhr. G. Stoffers   |   Coördinator leerlingenzaken Vakcollege klas 2, 3 en 4
Dhr. U. Karlsson |   Coördinator leerlingenzaken mavo klas 2, 3 en 4

Mevr. C. Wieringa   |   Coördinator leerlingenzaken klas 1
Mevr. K. Rauwerda   |   Coördinator leerlingenzaken klas 1

Mevr. A. Alting |   Teamcoördinator Vakcollege Z&W en E&O

Dhr. E. Brouwer  Teamcoördinator Vakcollege    BWI, PIE en HBR

Mevr. M. Beekhuizen    Teamcoördinator  mavo

Dhr. J. Poel   | Teamcoördinator  mavo

Mevr. K. Rauwerda  |    Teamcoördinator  leerjaar 1

Mevr. K. Pardijs  |   Managementassistent/directiesecretariaat
Mevr. G. Regtop  Hoofdconciërge

Mevr. G. Uri  |     Hoofd administratie
Mevr. M. v. Scherrenburg |   Financiële administratie
Mevr. M. Middendorp  |   Roostermaker
Mevr. S. van de Strate   |   Ondersteuningscoördinator

Mevr. E. Odding |   Meldkamerfunctionaris/opvanglokaal
Mevr. R. Gokeler   |    Receptioniste

Mevr. I. Biesma   |   Administratie Ondersteuning en Lwoo

Mevr. J.J. Brouwer |    Decaan mavo en Vakcollege, LOB-coördinator