Cookies op de website van Dr. Nassau College

Dr. Nassau College gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.

Wie is wie

Dhr. O. Folkeringa

Dhr. P. de Bie   | Afdelingsleider Vakcollege  E&O en    Z&W | klas 2, 3 en 4
Mw. B. de Jong    |   Afdelingsleider Vakcollege  BWI, PIE  en HBR | klas 2, 3 en 4
Dhr. M. Marring    |   Afdelingsleider mavo klas 2, 3 en 4
Dhr. P. Oostra                           |   Afdelingsleider leerjaar  1


Mevr. S. Francois    |   Coördinator leerlingenzaken Vakcollege klas 2, 3 en 4

Dhr. G. Stoffers   |   Coördinator leerlingenzaken Vakcollege klas 2, 3 en 4
Dhr. U. Karlsson |   Coördinator leerlingenzaken mavo klas 2, 3 en 4

Mevr. C. Wieringa   |   Coördinator leerlingenzaken klas 1
Mevr. K. Rauwerda   |   Coördinator leerlingenzaken klas 1

Mevr. A. Alting |   Teamcoördinator Vakcollege Z&W en E&O

Dhr. E. Brouwer  Teamcoördinator Vakcollege    BWI, PIE en HBR

Mevr. M. Beekhuizen    Teamcoördinator  mavo

Dhr. J. Poel   | Teamcoördinator  mavo

Mevr. K. Rauwerda  |    Teamcoördinator  leerjaar 1

Mevr. K. Pardijs  |   Managementassistent/directiesecretariaat
Mevr. G. Regtop  Hoofdconciërge

Mevr. G. Uri  |     Hoofd administratie
Mevr. M. v. Scherrenburg |   Financiële administratie
Mevr. M. Middendorp  |   Roostermaker
Mevr. S. van de Strate   |   Ondersteuningscoördinator

Mevr. E. Odding |   Meldkamerfunctionaris/opvanglokaal
Mevr. R. Gokeler   |    Receptioniste

Mevr. I. Biesma   |   Administratie Ondersteuning en Lwoo

Mevr. J.J. Brouwer |    Decaan mavo en Vakcollege, LOB-coördinator