Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad die bestaat uit leerlingen uit de verschillende leerjaren. Zij bespreken klachten en ideeën van de leerlingen met de schoolleiding  en worden soms gevraagd om  om mee te praten over de onderwijsvernieuwingen op Penta en om onze leerlingen te vertegenwoordigen.

Ook organiseert de leerlingenraad activiteiten zoals schoolfeesten, de laatste schooldag of andere speciale projecten.  De leerlingenraad komt meerdere keren per jaar bij elkaar, dit is afhankelijk van de geplande activiteiten  per schooljaar.


Ben jij een echte organisator en kom je graag op voor je medeleerlingen?

Misschien is de leerlingenraad dan wel iets voor jou.


Neem contact op via: llrp@dr.nassaucollege.nl