Ziek-en herstelmelding

Als je ziek bent, meldt één van je ouders/verzorgers dit tussen 7.45 uur en 8.10 uur bij de meldkamer.

Dit kan bij voorkeur digitaal via SOMtoday https://nassau. somtoday.nl

  • Kies hiervoor tabblad ‘Afwezigheid” of via de SOMtoday app voor ouders.
  • In de app kiest u de knop ‘Absent melden’.
  • Ook kan het telefonisch 0592-33 31 72
  • of per mail via  MeldkamerPenta@dr.nassaucollege.nl


Krijgen wij niet op tijd een bericht van je    ouders/verzorgers, dan komt de leerling ongeoorloofd afwezig te staan.

Is de leerling weer beter, dan dient dit door één van je    ouders/verzorgers aangegeven te worden bij de meldkamer. Dit kan via het eerder genoemde telefoonnummer, e-mailadres of via het meldkamerformulier. 


Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, melden zich af bij de meldkamer. Hier wordt contact met de ouders opgenomen om aan te geven dat de leerling ziek is en graag naar huis wil. Eenmaal thuis, belt één van de ouders naar school zodat men op school weet dat de leerling goed is aangekomen.