Decanaat

Kiezen doe je niet alleen! Natuurlijk helpen we je bij het maken van keuzes. Dat doen we samen met je ouders. Ook volg je bij ons een programma Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB). Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat je bij ons vaak bezig bent met je studie- en beroepskeuze. De loopbaanoriëntatie is de rode draad in al je onderwijs. Zo raak je nooit de weg kwijt richting jouw doel!

 Je gaat opdrachten maken, activiteiten ondernemen, bedrijven bezoeken en  kijken op het mbo.

Met hulp   van de de caan    kan de leerling    een goede keuze maken voor een vervolgopleiding.


Wat doet de decaan?

De decaan:

 • ondersteunt de mentor;
 • begeleidt het keuzeproces van de leerling (keuze voor vakkenpakket, profiel,    vervolgopleiding, beroep, e.d.);
 • helpt wanneer het keuzeproces lastig is (door middel van gesprekken en/of testen);
 • geeft voorlichting op ouderavonden;
 • draagt zorg voor meeloopmomenten en voorlichtingsdagen 
 • monitoren aanmelding mbo
 • verstrekt brochures van vervolgscholen;
 • brengt open dagen van vervolgscholen onder de aandacht van leerlingen.


Decanaat Penta


Testen

 • Beroepentest: geeft je meer inzicht in welke opleidingen/beroepen echt passen bij jouw interesses.
 • Motivatietest: geeft inzicht in waar jij je prettig bij voelt, wat jouw inzet is en welke beroepen bij deze motivatie aansluiten.
 • Werkwaardentest: geeft je inzicht in welke beroepen aansluiten bij je persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten.
 • www. kiesmbo.nl = studie- en beroepskeuzesite met o.a. beroepenfilmpjes en informatie over opleidingen en beroepen op mbo niveau.


Vervolgopleiding

             Tio:                                                        www.tio.nl/studiekeuze/mbo4_2jaar/

             Zone College                     www.zonecollege.nl

 • Opleidingen binnen de uniformberoepen

              Koninklijke landmacht

              Koninklijke marine

             Politie

             Veva