Leerlingenbegeleiding

Het kan alleen goed gaan met jouw opleiding als het goed gaat met jou. Daarom vindt Penta het belangrijk om goede leerlingbegeleiding aan te bieden. Je hebt een eigen mentor met wie je altijd kunt praten. Ook je ouders kunnen bij de mentor terecht. Jouw opleiding en je welbevinden zijn een samenwerking tussen jou, je ouders en je school.

Als het nodig is, regelt je mentor de begeleiding die jij nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer je extra ondersteuning nodig hebt voor een vak. Of wanneer er thuis problemen zijn. Heb je dyslexie of last van faalangst? Ook dan is er hulp voor je. Ben je een topsporter? Dan is er een aangepast rooster mogelijk en kun je extra begeleiding krijgen.


Leerwegondersteuning

Wanneer blijkt dat je extra ondersteuning nodig hebt, biedt Penta    ondersteuning:    het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Hierin werk je in je eigen tempo en op je eigen niveau. Vaak zit je in een speciale, kleinere klas met zoveel mogelijk dezelfde docenten. Eigen leslokalen zorgen voor een overzichtelijke en gestructureerde omgeving. In klas 2, 3 en 4 is lwoo geen aparte groep, maar we bieden wel extra begeleiding.


Sociale vaardigheid

Vind je het moeilijk om met andere kinderen om te gaan? Heb je problemen in de klas?

Dan kun je praten met je mentor of met een leerlingbegeleider. Het is mogelijk om een faalangst- of sociale vaardigheidstraining te volgen. Hierna worden moeilijke situaties vaak makkelijker. Als er thuis problemen zijn waar je graag over wilt praten dan kan dit met een schoolmaatschappelijk werker.


Extra ondersteuning

Heb je extra ondersteuning nodig omdat je een lichamelijke beperking hebt, langdurig ziek bent, slechthorend, slechtziend bent of omdat je bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS hebt, dan kun je begeleid worden door een intern begeleider. Ook de jeugdarts en schoolverpleegkundige kunnen je helpen. Zij zijn regelmatig op school.


Hulp bij het leren

Heb je een dyslexie - of dyscalculieverklaring, dan kun je gebruik maken van een faciliteitenkaart. Als het nog niet duidelijk is wat je leerprobleem is, kan een gesprek met de orthopedagoog helpen om meer duidelijkheid te krijgen. Voor hulp bij bepaalde vakken zijn er studiebegeleidingslessen. Een remedial teacher kan je helpen als je een hardnekkig leerprobleem hebt. Soms is het fijn om je huiswerk in de huiswerkklas te maken.


Hulp bij wennen

Op de middelbare school is het anders dan op je basisschool. Vind je de overgang toch een beetje lastig? Loop je tegen een probleem of moeilijke gevoelens aan? Vertel het ons! In de Check In-Check Out word je geholpen.


Pesten

Pesten is heel vervelend. We hebben op school een anti-pestprotocol waarin staat omschreven hoe wij met pesten omgaan. Dit heet ‘Pesten moet stoppen!’ Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen dan kun je daarover praten met je mentor of een van de leerlingbegeleiders.