Cultuur

Cultuuronderwijs op Quintus

Binnen het Dr. Nassau College neemt cultuur een centrale positie in. Voor de ontwikkeling van onze leerlingen is het noodzakelijk om deel te nemen aan culturele activiteiten in en rond de school. Voor leerlingen die zich willen specialiseren is er de talentrichting cultuur  en de mogelijkheid om deel te nemen aan een veelheid van extra activiteiten.

 

Schoolportret kunst & cultuur Quintus:

https://www.cultuurprofielscholen.nl


Talentrichting Cultuur

Naast de gebruikelijk cultuurvakken tekenen, handvaardigheid en muziek heeft de talentrichting cultuur  extra aandacht voor allerlei vormen van cultuur. Er wordt uitgegaan van  interdisciplinair onderwijs waarbij zes culturele disciplines voorop staan (beeldende vorming 2d en 3d, muziek, dans, drama en film/media). De talentrichting cultuur  is sterk gericht op de uitvoering. 

 

Samenwerking

In samenwerking met diverse organisaties worden activiteiten ondernomen. Wij werken veel samen met:

  • Garage TDI (Drents Jeugdtheater)
  • Het ICO (Instituut voor Creatieve Ontwikkeling)
  • Drents Museum
  • Theater de Kolk
  • Centrum voor Beeldende Kunst
  • Groninger Museum
  • Openbare bibliotheek
  • Kunstbende en Keienbende
Andere Onderwerpen