Happy Cow

Happy Cow

Ook dit jaar krijgen de PLATO-leerlingen van groep 8 bij ons een extra uitdaging om zich te verdiepen in verschillende modules. Met de module Creatieve Denktechnieken gaan ze onderzoek doen en oplossingen vinden in een Technasium opdracht. In dit geval gaan ze een oplossing zoeken waardoor koeien een prettige leef-omstandigheid hebben en dus een ‘happy cow’ worden. Zo noemen we deze module dan ook.


Maandag 24 oktober was het weer zover! We zijn met de PLATO-leerlingen gestart met een oriëntering bij melkveebedrijven. Daarvoor zijn we op bezoek geweest bij 2 boeren: we kregen een rondleiding op de boerderijen en daarbij lieten de boeren zien en vertelden ze over hoe ze de koeien melken en verzorgen. Bij een boerderij mochten de leerlingen ook even een kijkje nemen in de grote melktank.


Ook gingen de leerlingen een observatie uitvoeren. Door middel van een ethogram keken ze 10 minuten lang naar wat een koe doet en ze maakten aantekeningen over de leefomgeving.

Daarnaast is het natuurlijk ook erg leuk om de koeien even te aaien. Al met al een geslaagde en leerzame middag!

Deel dit bericht