Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage op Quintus

Een maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten of binnen de school, waarbij je d.m.v. vrijwilligersactiviteiten kennis maakt met allerlei aspecten  en onderdelen van de samenleving. Zo leer je verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen en word je voorbereid op een volwaardige en betrokken deelname aan de samenleving en geeft het inhoud aan het begrip Burgerschap.

Het doel van maatschappelijke stage is dat de leerlingen van klas 3/4 tijdens hun schooltijd een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Wij noemen dit ook wel vrijwilligerswerk. De stage moet zinvol zijn voor de leerling: hij/zij moet merken dat de inzet er toe doet! Maar ook voor de samenleving, die merkt dat er goede en positieve dingen gebeuren.


Kortom:
- Doe iets voor een ander
- Leer er zelf iets van
- Zorg dat de andere partij er profijt van heeft


De maatschappij kan niet functioneren zonder vrijwilligers en via maatschappelijke stage komen leerlingen in aanraking met vrijwilligerswerk. Ze kunnen op veel verschillende manieren hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Ze mogen zelf een activiteit kiezen die past bij hun talent, maar ze kunnen ook iets kiezen wat voor hen nieuw is en waar ze misschien juist heel veel van kunnen leren!

Alle activiteiten mogen alleen buiten de lessen om gepland te worden. Commerciële activiteiten en activiteiten binnen de familie zijn uitgesloten en mogen dus niet voor de maatschappelijke stage gebruikt worden.


Op Quintus gelden voor  het    schooljaar 2023-2024  de volgende afspraken:

  • Leerlingen klas 4 Havo en 4 Vwo maken in totaal 30  uren MAS.
  • Leerlingen klas 3 Havo en 3 Vwo maken in totaal 30 uren MAS, waarbij ze de schooljaren 2023-2024    én 2024-2025  mogen gebruiken (zij mogen de MAS dus verdelen over de leerjaren 3 en 4).

De gemaakte uren worden geregistreerd in een programma op   stage.nassaucollege.nl.
Deze uren zijn een onderdeel van het eindexamenprogramma en zijn voorwaarde voor de bevordering naar het 5e leerjaar: indien de uren niet voltooid zijn, is de leerling niet rechtstreeks bevorderbaar. 


Omdat de belasting aan het eind van het vierde leerjaar groot is, hebben we als einddatum voor de maatschappelijke stage   1 mei in het 4e leerjaar. Op dat moment moeten de uren voltooid zijn óf moeten de stages aangemeld zijn (aangezien sommige activiteiten ook nog gepland kunnen zijn in de maanden mei, juni en juli).

De leerlingen krijgen rond de herfstvakantie van het derde schooljaar  een handleiding via de mail en uitleg in de les door een  MAS-coördinator. De leerling bepaalt zelf wat hij/zij wil gaan doen. Ze kunnen hiervoor kiezen uit activiteiten vanuit het eigen netwerk of aangeboden activiteiten. Als ze een keuze hebben gemaakt, maken ze als eerste afspraken met de begeleider van de activiteit. Daarna vragen ze de activiteit aan via het programma. Vervolgens krijgen ze bericht dat de aanvraag al dan niet is goedgekeurd en als de goedkeuring er is kunnen ze starten met de werkzaamheden. Als ze klaar zijn met de werkzaamheden printen ze de aftekenbrief uit, vullen deze in, laten deze aftekenen door de begeleider van de activiteit en leveren het tenslotte in op school in de rode brievenbus bij de mediatheek.


Een stage aanvragen kan via onderstaande link:

Maatschappelijke Stage (wis.nl)

Tijdens de mentorgesprekken komen de MAS-activiteiten aan bod. Daarnaast houden de mentoren  contact met de stage coördinator   mevr. I. Kort.
Zij is te bereiken via  masq@dr.nassaucollege.nl  of ze is persoonlijk te bereiken op het leerplein atheneum 1e fase.