Fusie tussen CS Vincent van Gogh en Dr. Nassau College officieel bekrachtigd: NassauVincent

Vandaag hebben Alice Vellinga en Annalie Osinga, de bestuurders van CS Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College, een cruciale stap gezet. 


 Ze waren aanwezig bij de notaris om de akte voor de fusie tussen Vincent en Nassau te laten passeren. Deze fusie is van kracht vanaf 1 januari 2024. De nieuwe stichting gaat verder onder de naam NassauVincent. Een gedenkwaardig moment om vast te leggen! Achter de schermen gaat de voorbereiding van deze fusie gestaag door. Met de fusie staan zij voor gevarieerd, toekomstbestendig en thuisnabij onderwijs in de regio.

Deel dit bericht