Medezeggenschapsraden en raden van toezicht stemmen in met voorgenomen bestuurlijke fusie van het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh

De raden van toezicht en medezeggenschapsraden van het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh hebben ingestemd met de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen beide organisaties. Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van het onderwijs in de regio Assen.


De instemming van de raden van toezicht en medezeggenschapsraden is gebaseerd op de overtuiging dat deze fusie de kwaliteit van het onderwijs verder versterkt en bijdraagt aan het behoud van het veelzijdige onderwijsaanbod in Noord- en Midden-Drenthe. De instemming zorgt ervoor dat zaken nu concreet kunnen worden uitgewerkt. De besturen garanderen dat ook in de toekomst leerlingen en ouders uit verschillende onderwijsconcepten kunnen blijven kiezen en dat christelijk en openbaar onderwijs blijven bestaan binnen het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh.


De medezeggenschapsraden hebben adviezen meegegeven, waar wij zorgvuldig naar zullen luisteren en welke wij meenemen in het vervolgproces. Het is belangrijk om dit fusieproces nauwkeurig te doorlopen, om te komen tot een succesvolle en duurzame samenwerking.


Er is nog een vervolgproces te doorlopen, waaronder goedkeuring door de gemeenteraad Assen, voordat daadwerkelijk sprake is van een besluit tot fuseren. Deze instemming van de medezeggenschapsraden en raden van toezicht zal een positieve bijdrage leveren aan de verdere voortgang van dit proces.


Voor meer informatie: Namens Dr. Nassau College, Coby Hatzman hat@dr.nassaucollege.nl Namens CS Vincent van Gogh, Hélène Oosterhof h.oosterhof@csvvg.euDeel dit bericht