Missie en visie

Als ISK willen wij een veilige thuishaven zijn voor onze leerlingen waarin wij aandacht hebben voor de individuele leerling die zijn eigen doelen stelt met betrekking tot de jaren op de ISK en daarna.


 • veilige school
  • medewerkers en leerlingen gaan respectvol en begripvol met elkaar om
  • wij staan open voor elkaars meningen
  • samen zorgen we voor een veilige, stabiele leeromgeving
 • maatwerk
  • tijdens een verlengde intake wordt samen met de leerling de eigen leerroute vastgesteld
  • de leerlingen volgen leerroutes op maat, die passen bij het uitstroomprofiel van de leerling
 • schakel naar vervolgonderwijs
  • leerlingen worden begeleid in het schakelen naar de best passende vorm van vervolgonderwijs
  • in samenwerking met VO-scholen in ons samenwerkingsverband bieden wij de leerlingen de mogelijkheid kennis te maken met en ervaring op te doen in het voortgezet onderwijs
 • schakel naar de samenleving
  • met een passend onderwijsaanbod, aandacht voor burgerschap en goede begeleiding helpen we leerlingen om een plek te vinden in de Nederlandse samenleving
 • denken in mogelijkheden en kansen
  • als we vinden dat iets moet gebeuren, blijven we zoeken naar manieren om dat te realiseren
  • voor zover passend binnen onze visie en mogelijkheden, geven we ruim baan aan idee├źn en initiatieven van medewerkers, leerlingen en andere betrokkenen