Onderwijs

De ISK is een school voor nieuwkomers in Nederland van 12 tot 18 jaar. De leerlingen van de ISK komen uit verschillende landen en culturen van over de hele wereld. Met intensief (taal)onderwijs worden zij voorbereid op het vervolgonderwijs en de samenleving. Wij zijn de schakel tot succes!


Op de ISK krijgen de leerlingen heel veel lessen NT2 (Nederlands als tweede taal).

Daarnaast krijgen de leerlingen Engels, wiskunde, burgerschap, lichamelijke opvoeding en expressieve vakken als drama, tekenen en muziek.


Net als op elke school, organiseren we buitenschoolse activiteiten, zoals sportdagen en excursies. Ook nodigen we regelmatig medewerkers van bv. de brandweer of politie uit om voorlichting te geven aan onze leerlingen.


Zodra een ISK-leerling voldoende vaardig is in het Nederlands om te schakelen, zoeken we de best passende plaats in het reguliere onderwijs. Leerlingen schakelen van de ISK naar voortgezet onderwijs (PrO, vmbo, mavo, havo, vwo), vavo of MBO.
Andere Onderwerpen