Stop op instroomgroepen

Tot de zomervakantie kunnen we op de ISK geen nieuwe leerlingen meer plaatsen in instroomgroepen.


Zoals bekend heeft de ISK de afgelopen anderhalf jaar een stormachtige groei meegemaakt. We hebben voortdurend geprobeerd het hoofd te bieden aan deze groei door het opstarten van nieuwe groepen, het in gebruik nemen van extra gebouwen en het aanstellen van nieuwe medewerkers. Helaas is nu echter toch de grens aan de groei voor ons bereikt.


Qua huisvesting, organisatie en werving van personeel, zal het ons niet lukken de ISK nog verder te laten groeien, zonder dit ten koste te laten gaan van de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen en de werkomstandigheden van onze medewerkers. Tot de zomervakantie zullen wij daarom geen extra groepen meer kunnen starten.

Dit heeft als onmiddellijk gevolg voor de leerlingen die na 8 februari 2023 nog op de wachtlijst staan en voor leerlingen die vanaf heden worden aangemeld, dat zij niet meer bij ons geplaatst kunnen worden.


We hopen dat gemeenten en schoolbesturen in Noord- en Midden-Drenthe het initiatief zullen nemen om een tijdelijke onderwijs-/opvangvoorziening voor de nieuwkomers van 12-18 jaar te organiseren. Als ISK hebben we aangeboden daarin te adviseren en onze expertise te delen.


Wat wij ook blijven doen is het verwerken van de aanmeldingen. We zullen geen uitgebreide intakes meer doen, maar registratie is van belang om te voorkomen dat er jonge nieuwkomers tussen wal en schip belanden. Ook willen wij graag overzicht houden op het totaal aantal leerlingen in onze omgeving. Klik hier om een leerling bij ons aan te melden.


We betreuren het dat wij tot dit besluit hebben moeten komen, maar zien op dit moment geen andere mogelijkheid.


Karin Zwiers
Directeur ISK

Deel dit bericht

Meer nieuws
Schoolkrant editie 2

Schoolkrant editie 2

Lees Verder
Samenwerking ISK en Drenthe College

Samenwerking ISK en Drenthe College

Drenthe College (DC) Assen en de Internationale Schakelklas (ISK) Assen heb...
Lees Verder
Zomervakantie!

Zomervakantie!

Lees Verder
Stop op instroomgroepen

Stop op instroomgroepen

Tot de zomervakantie plaatsen we geen nieuwe leerlingen meer in instroomgr...
Lees Verder
Schoolreis Walibi

Schoolreis Walibi

Helaas kon de in juli geplande schoolreis niet doorgaan door boeren-protest...
Lees Verder
Start van het nieuwe schooljaar

Start van het nieuwe schooljaar

Welkom terug op school!
Lees Verder