Onderwijsaanbod

Op het Dr. Nassau College Aa en Hunze werken we gepersonaliseerd. Dat betekent dat iedereen op zijn eigen manier en eigen niveau werkt aan het behalen van zijn leerdoelen.

Bij ons op school is het mogelijk om het VMBO BB/KB, mavo, havo of vwo te volgen. Je start op het niveau dat is geadviseerd door de basisschool. Wanneer het blijkt dat je een vak heel erg leuk vindt en goed kan, kun je bij ons op school dat vak op een hoger niveau gaan volgen. Dit gaat natuurlijk allemaal in overleg met coach, vakdocent en ouders.


Onderwijsaanbod

Leerjaar 1

Atheneum

Havo

Mavo


VMBO BB/KB


Leerjaar 2

Atheneum

Havo

Mavo


VMBO BB/KB


Leerjaar 3

Atheneum

Havo

Mavo


VMBO BB/KB


Leerjaar 4

Atheneum op GO Quintus

Havo op GO Quintus

Mavo


VMBO BB/KB


Leerjaar 5

Atheneum op GO Quintus

Havo op GO Quintus

Leerjaar 6

Atheneum op GO Quintus
Zoals in de tabel te zien is, blijven de mavo leerlingen vier jaar lang bij ons op school en behalen dan hun diploma. Voor de andere schooltypes geldt dat de leerlingen uiteindelijk gepersonaliseerd onderwijs op  locatie Quintus in    Assen gaan volgen. 


Leerwegondersteuning (LWOO)

Kunnen leerlingen naar het vmbo, maar is er extra ondersteuning bij nodig? Dan geeft de basisschool dit bij ons aan en wordt de leerling getest voor leerwegondersteuning (LWOO). Als uit de test blijft dat de leerling hiervoor in aanmerking komt, krijgt hij/zij extra begeleiding op school. De ouders en de basisschool melden de leerling dan voor 1 december aan.


VMBO BB/KB

Het VMBO BB/KB    is voor leerlingen met een advies voor een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg. In het eerste jaar  maken leerlingen kennis met alle vakgebieden. Elke week gaan leerlingen met projecten aan de slag bij het vak Vakmanschap. In deze lessen gaan ze op zoek naar hun talenten. Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen het examenprogramma van Dienstverlening & Producten (D&P) volgen.


Theoretische opleidingen

Bij ons hebben leerlingen de keuze tussen de volgende theoretische opleidingen: mavo, havo of atheneum. Gaan ze de mavo doen, dan kunnen ze de hele opleiding bij ons blijven tot en met het eindexamen. Doet een leerling havo of atheneum, dan kan hij/zij na het derde leerjaar verder met gepersonaliseerd onderwijs op onze locatie Quintus in Assen.


Mavo

Bij ons op school kunnen leerlingen voor hun mavo-opleiding kiezen uit de sectoren Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw en Techniek. In het tweede leerjaar worden ze goed op deze keuze voorbereid, onder andere door gesprekken met de coach en voorlichtingen over de verschillende sectoren. Na de mavo kan een leerling verder met een studie in het mbo.


Havo en atheneum

De eerste drie jaar volgen leerlingen de lessen bij ons op school . In het derde jaar kiezen ze voor een zogenaamd profiel. Dat is de richting waarin de leerling zich specialiseert. Vanaf het vierde leerjaar (tweede fase) volgen ze de vakken die bij het gekozen profiel horen. Op het Dr. Nassau College kunnen leerlingen uit één van de volgende profielen kiezen:


  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij


Na de havo kan een leerling door naar het hbo of naar het atheneum. Na het atheneum kan een leerling verder met een studie aan een universiteit.