Internationalisering

Het belang van internationalisering

De samenleving wordt steeds internationaler. Mensen reizen meer en verder. Via digitalisering, toenemende mobiliteit en meer diversiteit komen we vaker in aanraking met andere culturen en werelden. Ook drijven we steeds meer handel met elkaar en is begrip van elkaars wereld van groot belang in de economie en internationale samenwerking. Bij internationalisering kijken we samen met onze leerlingen over grenzen heen en werken we aan burgerschap.  


Kunskapsskolan internationale community

Doordat onze school onderdeel is van een netwerk van verschillende Kunskapsskolan scholen in heel de wereld, hebben wij ook een samenwerking met scholen die met hetzelfde systeem werken. Zo doen onze docenten mee aan een Teachers Exchange programma, waarbij ze samen met een docent uit Zweden werken aan presentatie over een specifiek onderwijsthema en daarnaast bij elkaar de dagelijkse onderwijspraktijk observeren. Ook de leerlingen werken steeds vaker samen met scholieren uit andere landen. 


Een project waarin dit tevens terugkomt is de Model United Nations.  Dit is een meerdaags congres waarbij een conferentie van de Verenigde Naties wordt nagebootst. Leerlingen werken hier samen met scholieren van Kunskapsskolan scholen uit India en Zweden aan een actueel thema. Na een betoog en een debat presenteren de leerlingen in groepjes hoe verschillende landen over de hele wereld denken over dit thema. Alles natuurlijk in het Engels.


Internationalisering als vaardigheid

Wereldburgerschap (openheid, verandering van perspectief, duurzaamheid) is één van de Future Skills. Deze vaardigheden vormen een rode draad van ons onderwijs en tien weken lang staat onze school in het teken van zo'n vaardigheid. We besteden dan extra aandacht aan wereldburgerschap tijdens de basegroup, coaching en de leeractiviteiten.


Voorbeelden van internationalisering bij de vakken

Internationalisering komt terug in de dagelijkse lesstof bij verschillende vakken en is heel uiteenlopend; van de behandeling van diverse culturen en andere perspectieven bij aardrijkskunde en maatschappijleer tot het aanleren van talen en de andere interculturele communicatie die daarbij hoort bij Frans, Duits en Engels. Uiteraard komt het onderwerp ook bij de andere vakken aan bod. Bij de basegroup bekijken we het journaal en bespreken we het nieuws. Ook hier zien we de wereld vanuit verschillende perspectieven.


Ook organiseren we elk jaar Taaldorp, waarbij een buitenlands dorp wordt nagebootst en leerlingen oefenen in het voeren van informele gesprekken. Leerlingen leren hierbij ook wat er belangrijk is in de communicatie met andere landen. Bij aardrijkskunde wordt een cultuurmarkt georganiseerd, waar leerlingen hun ouders optimaal de cultuur (ook culinair!) van een ander land laten beleven.


Tot slot organiseren we excursies naar het buitenland. Zo bezoeken we bijvoorbeeld kerstmarkten en musea net over de grens, we doen buitensportactiviteiten in de Ardennen, we organiseren een stedentrip naar een grote Europese stad (Parijs/Berlijn) waarbij opdrachten worden uitgevoerd en wordt besproken hoe de geschiedenis van een bepaalde stad invloed heeft gehad op de ontwikkeling.


Samenvattend

Internationalisering is een integraal onderdeel van ons onderwijs. Leerlingen maken kennis met andere landen, andere gebruiken en met mensen uit allerlei culturen. Zo leren zij veel over de ander en over zichzelf. Op deze manier hebben zij een streepje voor in deze internationale samenleving.