Missie en visie

Onderwijs dat motiveert!

Op het Dr. Nassau College, locatie Aa en Hunze worden leerlingen uitgedaagd om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, zodat ze voorbereid worden op een wereld die steeds verandert. Dit doen we door samen met de leerlingen te kijken wat voor hun persoonlijk de beste manier is om te leren en hoe ze dat goed kunnen organiseren. We dagen de leerlingen uit bij vakken waar ze goed in zijn. Als vakken meer aandacht nodig hebben, krijgen ze hiervoor extra begeleiding en extra tijd.


Leerlingen doen het niet alleen

Bij ons op school krijgen leerlingen een eigen coach. Samen met de coach voeren leerlingen elke week een coachgesprek. Alle vorderingen, planningen en resultaten houden leerlingen bij in een logboek en in de Learning Portal. Met de coach evalueren leerlingen de week, ze checken hun planning en bespreken aan welke leerdoelen ze gaan werken. Zo leren leerlingen steeds beter wat voor hun het beste werkt.


Leerlingen werken vanuit leerdoelen

Tijdens de leeractiviteiten en workshops werken leerlingen onder begeleiding van de vakdocenten aan de leerdoelen. Ze kunnen een leerdoel op verschillende manieren afronden. Dit kan door middel van een PowerPoint, een verslag, een filmpje of andere methoden. Tijdens het coachgesprek bespreken leerlingen de voortgang van deze leerdoelen.


Leerlingen ontdekken hun talent!

Waar ben jij het liefst mee bezig? Sport, cultuur, techniek of ondernemen? Of vind je juist van alles wel leuk? Heb je talent voor bètavakken of ben je beter in talen? Om je talenten te ontdekken bieden we vele extra’s in ons programma; we verzorgen de opleiding Cambridge English, je loopt bij ons veel stage en bij het vak Onderzoeken en Ondernemen werk je aan technische toepassingen. Ook verzorgen gastdocenten van binnen en buiten de school uiteenlopende workshops, waardoor jij kan kijken of jouw interesse daar ligt. Voorbeelden van workshops zijn: koken, dansen, waterraket bouwen, debatteren, hardlopen, mandala’s maken en fotograferen.


Om een flitsende start te kunnen maken, hebben we in de eerste schoolweken een aangepast programma; de ouverture. Tijdens de ouverture gaan leerlingen, samen met hun coach, aan de slag met het stellen van een persoonlijk lange termijndoel, hun droom.